$url = wp_get_attachment_url( get_post_thumbnail_id($post->ID) ); ?>

Szkodniki drewna – skąd się biorą? Najczęściej występujące gatunki

Szkodniki drewna, czyli ksylofagi – należą do gatunku saproksylicznego, którego główne pożywienie stanowi drewno. Gatunek ten tworzą w szczególności owady, takie jak termity, chrząszcze czy też korniki, które są uważane jako niezwykle niebezpieczne szkodniki drzew. Stanowią one poważny problem dla ludzi nie tylko w ogrodzie, ale przede wszystkim w domu. 

Drewno jest to jeden z najważniejszych materiałów budowlanych, z którego tworzone zostają meble, tarasy, elementy dekoracyjne, altany w ogrodzie, domki czy domy. Niestety, niejeden szkodnik może zniszczyć nasze drewniane elementy, doprowadzając do utraty ich funkcjonalności, a w szczególności zdewastowania walorów dekoracyjnych i estetycznych. 

Walka ze szkodnikami drewna powinna zostać rozpoczęta niezwłocznie, ponieważ zbyt późne podjęcie interwencji może pociągać za sobą przykre konsekwencje, które mogą skutkować brakiem możliwości odnowienia uszkodzonej konstrukcji. 

Szkodnik drewna – z czym właściwie walczymy?

Nasze drewniane elementy mogą być atakowane między innymi przez kołatka domowego, miazgowca parkietowca, spuszczela pospolitego, wyschlika grzebykorożnego, krokwiowca piłkorożnego czy też wiele innych. Napadają na przeróżne gatunki drewna – zarówno liściaste, jak i iglaste, a nawet na drewno klejone, lite, czy też na materiały drewnopodobne. 

Kołatek domowy i jego charakterystyczne odgłosy

Kołatek domowy wydawać by się mogło, że przybiera postać małego, niegroźnego chrząszcza – rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Jego długość wynosi około 4 mm, a kolor jego ciała przybiera jasnobrązową postać, niekiedy szarobrunatną, a nawet brązowo – czerwoną. 

Jego obecność możemy rozpoznać przede wszystkim przez jego niezwykle charakterystyczny odgłos, jaki wydaje. Jeżeli usłyszysz stukanie, kołatanie bądź tykanie w drewnie, to może niestety oznaczać rozpoczęcie inwazji kołatka domowego. Jednak nie jest on jedynym szkodnikiem wydającym takie dźwięki, w celu rozpoznania szkodnika należy niezwłocznie skontaktować się z firmą świadczącą usługi DDD.

Groźny szkodnik drewna czyli miazgowiec parkietowiec

Miazgowiec parkietowiec posiada wygląd małego owada, którego długość wynosi 5 mm. To właśnie on jest sprawcą charakterystycznych odgłosów po zmroku w formie skrobania, którego konsekwencją są dziurki w naszych drewnianych elementach. 

W sytuacji, w której zauważymy pod otworami naszych drewnianych segmentów kopczyki mączki drzewnej, a nasze belki “zdobią” okrągłe otwory zazwyczaj o średnicy 2 mm, to możemy być niemal pewni – jest to inwazja miazgowców parkietowców i należy działać szybko, aby zapobiec jej najgorszym konsekwencjom. 

Spuszczel pospolity – jak możemy go rozpoznać? 

Jeżeli chcesz zachować czujność i uniknąć inwazji szkodników drewna, to z pewnością musisz zapoznać się z charakterystyką spuszczela pospolitego. Jest on owadem zdecydowanie większym od wcześniej wymienionego miazgowca parkietowca, ponieważ może on mierzyć maksymalnie  nawet 20 mm! 

Ciemnobrązowe ciało o wydłużonym tułowiu, na którym znajdują się dwa “guzki”, trzy pary odnóży oraz długie czułka mieszczące się u nasady głowy można być niemal pewny, że mamy do czynienia ze spuszczelem pospolitym. 

Jak usunąć szkodniki drewna? 

Istnieje wiele metod pozwalających nam zwalczyć nieproszone szkodniki drewna. Jedną z nich jest dezynsekcja termiczna, mikrofalowa, czy też powietrzna. Polega ona na wykorzystaniu fal elektromagnetycznych bądź gorącego powietrza. 

Ta metoda powoduje nagrzanie się drewna do około 55°C, czego skutkiem jest zamieranie nie tylko larw, ale i także dorosłych owadów. Niezwykłym plusem wybrania tejże metody jest fakt braku występowania jakichkolwiek skutków ubocznych dla naszego drewna, a do danego pomieszczenia po przeprowadzeniu całości operacji możemy wrócić po dosyć krótkim czasie. 

Jak zwalczyć szkodniki drewna? 

Kwestia dotycząca walki ze szkodnikami drewna powinna być poparta odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem. Należy znać nie tylko rozpoznać odpowiedni gatunek i znać jego biologię, ale także posiadać profesjonalny sprzęt, który umożliwi nam zwalczenie niechcianych drewnojadów. 

Walka ze szkodnikami drewna jest również uzależniona od ich ilości oraz od szkód, jakie wyrządziły. Dodatkowym czynnikiem jest miejsce, w którym występują. Najlepszym wyjściem z tejże sytuacji jest zlecenie problemu – jakim jest walka ze szkodnikami drewna – odpowiedniej firmie, która dysponuje doświadczeniem i należytą wiedzą na temat zastosowania właściwej metody zwalczania.