Monitoring HACCP, IFS, BRC

System HACCP opracowano w celu rozpoznania i kontroli zagrożeń, które mogą pojawić się w dowolnym momencie procesu produkowania i składowania żywności. Jako zagrożenie określamy wszystko, co może przynieść szkodę konsumentowi.

Przed wdrożeniem systemu HACCP powinny być spełnione tzw. „wymogi wstępne”, a więc Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) oraz Dobra Praktyka Higieniczna (GHP), której elementem jest ochrona przed szkodnikami oparta na IPM (integrowane metody zwalczania szkodników).

IPM polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych sposobów i metod zwalczania szkodników, włączając w to metody sanitarne, profilaktyczne, fizyczne i chemiczne.

Właściwe procedury ochrony zakładów przed szkodnikami są wymogiem prawnym, a działania w zakresie zwalczania szkodników mogą podejmować wyspecjalizowane zakłady zwalczania szkodników.

 

Program Profilaktyki i Zwalczania Szkodników sporządzany jest przez firmę DDD dla każdego obiektu indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki jego działalności. Jednak zawsze powinien zawierać:

  • Harmonogram – częstotliwość inspekcji
  • Protokoły z przeprowadzanych zabiegów interwencyjnych i z inspekcji
  • Plan zakładu z naniesionymi urządzeniami do monitorowania
  • Karty kontrolne urządzeń wykorzystywanych w Programie
  • Karty zadań korygujących
  • Opis procedur – działań wykonywanych przez firmę DDD
  • Tworzenie trendów
  • Prowadzenie Książki Kontroli Szkodników w formie papierowej i elektronicznej

 

Celem Programu Profilaktyki i Zwalczania Szkodników jest określenie zasad wdrożenia szeroko zakrojonych działań profilaktycznych (prewencyjnych) i interwencyjnych mających na celu niedopuszczenie do migracji szkodników na teren zakładu oraz do zasiedlenia jego budynków.